Renovaties

Renoveren en verbouwen, het zit in de lift. Steeds meer en meer mensen wagen zich er aan. Een ideale gelegenheid om even stil te staan bij de aanwezige elektriciteitsleidingen (die soms toch wel over het hoofd gezien worden). Zijn deze leidingen nog veilig voor gebruik en toepassing in deze tijd? Een volledig nazicht van het ganse elektriciteitsnetwerk is dan geen overbodige luxe. PDV. Elektriciteitswerken kan dit voor u onderzoeken en vervolgens samen met u een renovatieplan voor uw elektriciteitsnetwerk (volgens de wettelijke reglementeringen) opstellen.